Loading...

Begeleiding gericht op een zo zelfstandig mogelijk leven leiden

Amare heeft veel ervaring op het gebied van ambulante (woon)begeleiding!

Diverse vormen zorg voor volwassenen

Ook voor volwassenen willen we graag iets betekenen.

Amare heeft veel ervaring op het gebied van ambulante (woon)begeleiding. Deze begeleiding richt zich erop dat mensen een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden.

De begeleiding kan bestaan uit ondersteuning bij het plannen van de dagelijkse routine, keuzes maken, het nemen van besluiten, structuur aanbrengen in de dagen en hulp bij de uitvoering van werkzaamheden, ondersteuning bij financieel beheer en sociale participatie.

Hierbij gaan wij altijd uit van de vraag van de individuele cliënt, passend bij zijn mogelijkheden en denkend in oplossingen. Niet denkend in onmogelijkheden maar juist in mogelijkheden.

Ook begeleiding op de werkvloer of werkplek kan een onderdeel van onze begeleiding zijn.
Hierbij kunnen onze begeleiders / coaches u uitstekend begeleiden.

AmareZorg | Begeleiding Jeugd en Gezin
AMBULANTE HULPVERLENING
AmareZorg | Begeleiding Jeugd en Gezin
WONEN
AmareZorg | Begeleiding Jeugd en Gezin
WERKEN
Amare biedt ook leerzame dagbestedingsactiviteiten en groepsbegeleiding. 
ALLE ACTIVITEITEN

We bieden ook een fijne en leerzame groepsbegeleiding aan, SpelenderwijZ! Hier ga je op een leuke en gezellige manier met elkaar werken en van elkaar leren. Kijk maar eens verder bij het kopje Activiteiten en meld je snel aan!

Wat mogen we voor u doen?

NEEM CONTACT MET ONS OP

Bij spoed en/of crisis situaties na kantoortijden kunt u uw eigen begeleider bellen. Hij of zij zal u verder informeren. U kunt ook contact opnemen met  uw huisartsenpost.