Loading...

AMARE WOONT:

Wonen in de wijk, in een huiselijke sfeer met veel ruimte
voor je eigen ontwikkeling!

Omdat het tenslotte gaat om jouw welzijn!

Amare Woont! Aanmeldformulier

  Persoonsgegevens


  Geslacht

  VrouwMan


  Contactpersoon


  Relatie t.o.v. zorgvrager

  OuderVoogdMentorBewindvoerderCuratorAnders


  Is de contactpersoon ook de aanmelder?

  JaNee


  Aanmelding


  Heeft u een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) afgegeven door het Centrum indicatiebestelling Zorg (CIZ)?

  JaNeeIn aanvraag

  Graag een kopie van het indicatiebesluit meezenden.


  Heeft u een beschikking of bepaling jeugdhulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet (Jw)? ?

  JaNeeIn aanvraag

  Graag een kopie van de beschikking meezenden.  Persoonsbeeld en hulpvraag*

  Heb je vragen over de aanmelding of het wonen bij Amare? Neem dan contact op via mail naar wonen@amarezorg.nl of bel naar 0416 – 38 39 32. We staan je graag te woord!

  Helaas kunnen we de aanmelding niet in behandeling nemen zonder bovenstaande gegevens. Vult u daarom ook svp. alle velden correct in met de bijlages. Na ontvangst van de volledige aanvraag zullen we een dossier analyse uitvoeren en (waar nodig en mogelijk) een kennismaking met de cliënt inplannen.

  Als blijkt dat we een passend zorgaanbod kunnen bieden, zullen we de cliënt plaatsen op de wachtlijst van de locatie van voorkeur. (indien van toepassing). Zodra er ruimte ontstaat zullen we de cliënt dan ook direct informeren over de plaatsing en verdere vervolg!

  Leden cliëntenraad

  Binnen Amare is de cliëntenraad vertegenwoordigd door de volgende personen:

  • Mevr. E. de Vaan
  • Dhr. H. Molthoff
  • Dhr. F. Mulders

  U kunt hen bereiken via e-mail: clientenraad@amarezorg.nl

  Cliëntenraad

  Een cliëntenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van cliënten. De belangrijkste doelgroepen van de instelling moeten in de cliëntenraad vertegenwoordigd zijn. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

  Voor Amare staat de wens van de cliënt centraal. Daarom willen we graag weten wat de wensen zijn van onze cliënten. De cliënt wordt dan vertegenwoordigd in de Cliëntenraad. Deze raad behartigt de gezamenlijke belangen van onze cliënt en heeft overleg met de directie over het beleid.

  Zij vergaderen meerdere malen per jaar en u kunt bij hen terecht voor bv. suggesties om onze zorg nog verder te optimaliseren of te inventariseren wat de behoeftes zijn vanuit de cliënten. De cliëntenraad is met nadruk niet bedoeld om klachten te uitten, daarvoor is de Klachtenfunctionaris binnen Amare beschikbaar.

  Geef je op voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte !

  INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

  Wat mogen we voor u doen?

  NEEM CONTACT MET ONS OP

  Bij spoed en/of crisis situaties na kantoortijden kunt u uw eigen begeleider bellen. Hij of zij zal u verder informeren. U kunt ook contact opnemen met de huisartsenpost.