Loading...

KLEINSCHALIG IN DE ZORG  – GROOT IN KWALITEIT

Beste lezer,

Op 19 juni 2024 zijn de vennootschappen Amare Zorg en Zo B.V. en Amare Zorgcoaching B.V. in staat van faillissement verklaard door de Rechtbank Oost-Brabant met benoeming van mr. drs F.P.G. Dix tot curator. De curator is werkzaam bij Turnaround Advocaten te Best.

In de afgelopen periode zijn we druk bezig geweest om de zorg voor onze cliënten zoveel mogelijk over te dragen wat nagenoeg volledig is gelukt, met dank voor eenieders medewerking in deze. We zijn ondanks de omstandigheden verheugd dat de zorg kan worden gecontinueerd. Een woord van grote dank aan al onze medewerkers die tot op heden hun werk zijn blijven voortzetten voor al onze cliënten!
Namens de RvT en bestuur, hartelijk dank voor uw vertrouwen de afgelopen jaren, we wensen u alle goeds.

Wat is Amare?

Hartelijk welkom  op onze site, leuk dat u geïnteresseerd bent in Amare Zorg!

Mogen wij ons even voorstellen? Amare Zorgcoaching is een middelgrote specialistische instelling voor kind, jeugd, volwassenen en gezin. Wij bieden vanuit een systemische visie behandeling, diagnostisch onderzoek, groepsbehandeling, wonen, WLZ/WMO dagbesteding etc. Onze doelgroep bestaat vooral uit cliënten met autisme, gedragsproblematiek, ontwikkelingsproblematiek, ADHD, (licht) verstandelijke beperking, NAH etc. Maar ook andere zorgvragen sluiten we niet uit! Hiernaast bieden we ook huishoudelijke zorg via onze dochteronderneming Amare Zorg & Zo.

Wij gaan uit van de vraag van onze cliënt waarbij de regie zoveel mogelijk ligt bij de cliënt en diens netwerk zelf. Amare Zorgcoaching biedt verschillende vormen van zorg, begeleiding en behandeling die optimaal passen bij de behoefte van u als mens. U kunt bij ons dus terecht voor een totaalaanbod, alles onder een dak! Via het submenu “Team” kunt u onze medewerkers alvast ontmoeten!

We willen graag zo snel en adequaat mogelijk aan de vraag van onze client kunnen voldoen. Na uw aanmelding nemen wij zo snel mogelijk contact met u op en maken we een afspraak met u voor een intakegesprek, al dan niet telefonisch. Wij zijn transparant in wat we doen en hoe we dat doen, omdat wij vinden dat dit zo hoort. Onze cliënten hebben altijd inzage in hun eigen dossier via ons Elektronisch Clientdossier “Caren Zorgt” en kunnen via dit dossier ook direct contact opnemen met het zorgteam. Wel zo prettig en transparant!

Onderaan deze pagina staat een selectie van onze mogelijkheden, mochten er nog vragen ontstaan na het doornemen van deze site, neem dan gerust contact met ons op, we staan u graag te woord. Want zorgen doen we sámen!

 DIVERSE VORMEN VAN ZORG, BEGELEIDING EN BEHANDELING

De zorg die Amare biedt is zeer uitgebreid. Onderstaand een voorbeeld van mogelijkheden waarvoor u Amare Zorgcoaching kunt inschakelen.
We helpen u graag!

AmareZorg | Begeleiding Jeugd en Gezin
BEGELEIDING
AmareZorg | Begeleiding Jeugd en Gezin
GROEPSBEGELEIDING
AmareZorg | Begeleiding Jeugd en Gezin
DAGBEGELEIDING & RESPIJTZORG
AmareZorg | Begeleiding Jeugd en Gezin
DICHTBIJ
AmareZorg | Begeleiding Jeugd en Gezin
DIAGNOSTIEK
AmareZorg | Begeleiding Jeugd en Gezin
BEHANDELING
AmareZorg | Begeleiding Jeugd en Gezin
WONEN

INTAKE

Neem nu contact op met onze professionals

0416 – 383932

Geef je op voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte !

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Wat mogen we voor u doen?

NEEM CONTACT MET ONS OP

Bij spoed en/of crisis situaties na kantoortijden kunt u uw eigen begeleider bellen. Hij of zij zal u verder informeren. U kunt ook contact opnemen met de huisartsenpost.