Loading...

KWALITEIT:

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze zorg aan u

Omdat het tenslotte gaat om uw welzijn!

Kwaliteit

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening en beschikken hierdoor over het HKZ-keurmerk. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar.

Kwaliteit gewaarborgd

Het HKZ-Keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van onze organisatie. Een dergelijk systeem is een van de middelen om te waarborgen dat de kwaliteit van de geboden zorg plaatsvindt binnen de hiervoor geldende kaders. De HKZ helpt hierbij. Als een organisatie het HKZ-keurmerk heeft, heeft de cliënt de zekerheid dat er zorgvuldig gekeken is naar zijn veiligheid en dat er maatregelen genomen zijn om de zorg voor onze cliënten voortdurend veiliger en beter te maken.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Resultaat 2019:   8,3 !
Eind 2019 hebben wij wederom een client tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Dit omdat we graag willen weten wat onze cliënten van de organisatie vinden, of zij tevreden zijn over de geboden hulp en of zij nog evt. verbeterpunten voor onze organisatie hebben. Hieruit is gebleken dat onze cliënten de werkwijze van Amare en de kwaliteit die we bieden erg kunnen waarderen.

Het eindcijfer van dit onderzoek was namelijk een 8.3! Een prachtig resultaat waar we erg trots op zijn, en onze uiterste best voor blijven doen om dit minstens zo te houden en waar mogelijk te verbeteren!

Zorgkaart Nederland

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past en om een waardering te geven aan de zorgaanbieder waar u zorg van ontvangt. Aangezien wij veel waarde hechten aan uw mening en open staan voor feedback hebben wij ons aangesloten bij Zorgkaart Nederland zodat u daar ook uw reactie kunt achterlaten.

Mocht u meer informatie wensen over onze dienstverlening, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen, we staan u graag te woord!

Klik hier voor onze kwaliteitsrapportage WLZ

“Wij willen onze cliënten bedanken voor het mooie cijfer en de waardering!”

Leden cliëntenraad

Binnen Amare is de cliëntenraad vertegenwoordigd door de volgende personen:

  • Mevr. E. de Vaan
  • Dhr. H. Molthoff
  • Dhr. F. Mulders

U kunt hen bereiken via e-mail: clientenraad@amarezorg.nl

Cliëntenraad

Een cliëntenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van cliënten. De belangrijkste doelgroepen van de instelling moeten in de cliëntenraad vertegenwoordigd zijn. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

Voor Amare staat de wens van de cliënt centraal. Daarom willen we graag weten wat de wensen zijn van onze cliënten. De cliënt wordt dan vertegenwoordigd in de Cliëntenraad. Deze raad behartigt de gezamenlijke belangen van onze cliënt en heeft overleg met de directie over het beleid.

Zij vergaderen meerdere malen per jaar en u kunt bij hen terecht voor bv. suggesties om onze zorg nog verder te optimaliseren of te inventariseren wat de behoeftes zijn vanuit de cliënten. De cliëntenraad is met nadruk niet bedoeld om klachten te uitten, daarvoor is de Klachtenfunctionaris binnen Amare beschikbaar.

Geef je op voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte !

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Wat mogen we voor u doen?

NEEM CONTACT MET ONS OP

Bij spoed en/of crisis situaties na kantoortijden kunt u uw eigen begeleider bellen. Hij of zij zal u verder informeren. U kunt ook contact opnemen met de huisartsenpost.

Button Text