Loading...

ZORG OP MAAT:

Wat past bij u en wat heeft u nodig om uw doel te behalen?

Hulp van Aanvraag tot Zorg

Behandelaanbod

Bij Amare vinden we het belangrijk om maatwerk te bieden, ook voor de behandeling. Dit betekent dat we middels een intake gesprek met u en uw zoon/dochter gaan kijken waar u en uw zoon/dochter moeite mee heeft en wat u en uw zoon/dochter nodig hebben om e.e.a beter te laten verlopen. Wij kijken hierbij graag naar oplossingen en niet naar problemen. We vinden het belangrijk om te kijken naar wat er nodig is richting de toekomst!

Mocht er sprake zijn van medicatiegebruik als onderdeel van het bij ons gevolgde behandeltraject, dan kan deze ook bij ons worden gevolgd en gecontroleerd. Dit zal worden uitgevoerd door de psychiater welke aan Amare verbonden is.

Samen stemmen we de behandeling af op uw wensen en mogelijkheden. In de praktijk betekent dit dat we voorafgaand aan het intake gesprek u een  vragenlijst ( CBCL voor ouders, voor jongeren vanaf 11 jaar de YSR) zullen sturen om sneller en efficiënter aan de slag te kunnen.
Nadat u de vragenlijsten heeft ingevuld en heeft geretourneerd zal er samen met u en/of uw zoon/dochter een intakegesprek worden ingepland. Na dit gesprek zal er een behandelplan worden opgesteld en kan de behandeling van start. We zullen hierbij kijken naar wat er nodig is en passen dit aan op uw wensen en hulpvraag. Dit betekent dat er vaak verschillende technieken uit diverse behandelmethodes en therapieën ingezet zullen worden om het gewenste resultaat te bereiken. Denk hierbij bv. aan technieken vanuit de Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, Systeemtherapie etc. ( Aanbod van trainingen vindt u onder Training) Ook bieden wij een zg. Grieffel programma aan, voor kinderen van 2,5 tot 7 jaar. Voor meer informatie, kijk onder trainingen.
Ook het volgen van een groepstraining zou onderdeel kunnen zijn van de behandeling. Samen wordt er afgestemd wat het beste aansluit en passend is. Tussendoor zal regelmatig gemeten worden hoe het gaat (ROM meting) en kan het aanbod nog veranderd worden en afgestemd worden indien nodig.

We zijn als zorgaanbieder wel verplicht om onderzoek te doen naar de effecten van de behandeling. Om daar inzicht in te krijgen meten we uw klachten en functioneren bij de start, tijdens en bij beëindiging van de behandeling. Deze meting doen we middels een vragenlijst. Die manier van onderzoeken noemen we Routine Outcome Monitoren (ROM). Door regelmatig uw klachten te meten krijgen we inzicht in het effect van de behandeling en kunnen we de kwaliteit van uw behandeling verbeteren.

Amare beschikt voor het bieden van de behandeling over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut. Per 1 januari 2017 zijn namelijk alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen de generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Een kopie van dit goedgekeurde Kwaliteitsstatuut is op te vragen bij onze organisatie en wordt u tevens overhandigd bij het eerste kennismakingsgesprek.

Voor behandeling van volwassenen hebben wij contracten met de volgende zorgverzekeraars:
VGZ, DSW, Stad Holland Zorgverzekeraar,  InTwente Zorgverzekering, de Amersfoortse, DITZO.
Een psychotherapeutisch consult wordt bij elke verzekeraar verrekend met het eigen risico. Als u gekozen heeft voor een hoger eigen risico dan wordt ook dat eigen risico eerst verrekend door de zorgverzekeraar.  Heeft u een zorgverzekering waar wij geen contract mee hebben, dan krijgt u van ons een factuur welke u rechtstreeks aan ons dient te voldoen. Deze factuur stuurt u vervolgens zelf naar uw zorgverzekering die aan u een percentage daarvan vergoed.

Neemt u gerust contact met ons op als u meer informatie nodig heeft, we staan u graag te woord!

Klik hier om naar ons trainingsaanbod te gaan. 

“Bij Amare staat u als mens centraal en stellen we samen met u een behandelplan op”

NEEM METEEN CONTACT OP
OF CHAT MET ONS TIJDENS KANTOORTIJDEN

    Geef je op voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte !

    INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

    Wat mogen we voor u doen?

    NEEM CONTACT MET ONS OP

    Bij spoed en/of crisis situaties na kantoortijden kunt u uw eigen begeleider bellen. Hij of zij zal u verder informeren. U kunt ook contact opnemen met de huisartsenpost.