Loading...

AMARE WOONT:

(GE)WOON MET AANDACHT!

Omdat het tenslotte gaat om jouw welzijn!

Amare Woont

Wonen bij Amare betekent wonen in een huiselijke sfeer, met een persoonlijke benadering en aanpak. Dit vindt plaats op meerdere locaties in de gemeente Heusden en Waalwijk.
Sommige cliënten wonen zelfstandig in een eigen appartement met ambulante begeleiding, andere wonen in een gezamenlijke woning waarin iedereen zijn eigen ruimte heeft, en de woonkamer en keuken worden gedeeld. Ook is er een mogelijkheid voor wonen in een eigen appartement binnen een gebouw met meerdere appartementen waarin naast ambulante begeleiding ook 24 uur per dag bereikbaarheid mogelijk is.

Bij het wonen in een groepswoning is iedereen verantwoordelijk voor zijn of haar eigen taken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huishoudelijke taken, wekelijkse boodschappen doen, samen koken, financiën op orde krijgen en houden, het bijhouden en schoonmaken van je eigen leefruimte etc. etc. Uiteraard wordt je hierbij ondersteund door onze begeleiders, en is er ook een persoonlijk begeleider welke specifiek zorg draagt voor het welzijn van de individuele client.

We stellen samen een zorgleefplan op, met hierin opgenomen alle afspraken die we samen hebben gemaakt en de persoonlijke leerdoelen waar je aan gaat werken. Dit wordt regelmatig met je geëvalueerd en besproken en waar nodig bij gesteld. Uiteindelijk is het doel dat je kunt uitstromen naar een (meer) zelfstandige woonruimte waarin je verder kunt groeien!

“Het doel binnen onze vorm van wonen is om jou voor te bereiden en te begeleiden naar een zelfstandiger bestaan.”

Wij gaan ervan uit dat onze cliënten een dagbesteding hebben. Waar dit nog niet aan de orde is kunnen we samen gaan zoeken naar een passende vorm van dagbesteding. Dit zorgt ervoor dat je een vast ritme en structuur hebt.

Het wonen is vooral gericht op jongeren van 18 jaar en ouder, met bv. Autisme, een licht verstandelijke beperking, ADHD etc. Aangezien het van belang is dat onze bewoners zich veilig voelen en kunnen ontwikkelen investeren we graag in een huiselijke sfeer en sociale afstemming met elkaar.

Omdat mede hierdoor jij als client kan ontwikkelen en groeien, kijken we goed naar je hulpvraag en kan het ook zijn dat we je niet kunnen toelaten vanwege contra indicaties, zoals bv. verslavingsproblematiek, forse agressieproblematiek etc. Dit zullen we dan ook zo snel mogelijk aan je laten weten.

Dus, ben jij 18 jaar of ouder en ben je op zoek naar een passende woonplek, waarin je kunt gaan werken aan het vergroten van je zelfstandigheid? Binnen een groep ( in Drunen) of in een zelfstandig appartement ( in Waalwijk) ? Waarin voldoende begeleiding aanwezig is en iedereen een eigen persoonlijk begeleider heeft die met jou samen aan jouw doelen gaat werken?

Neem dan contact met ons op voor meer informatie!

Info volgt

In Drunen is er de mogelijkheid tot begeleid wonen aan de Tibetlaan in Drunen. Hier zijn vier woonplekken beschikbaar. Je hebt een eigen slaap/zitkamer met een gedeelde badkamer, woonkamer en keuken.

In Waalwijk beschikken we over een aantal appartementen met slaapkamer, kleine keuken en woonkamer plus badkamer / toilet. Deze locatie bevindt zich aan de Noorder Parallelweg.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op!

Heeft u interesse in het begeleid wonen bij Amare? Vul dan het aanmeldformulier in via deze website, zodat wij de aanmelding zo snel mogelijk kunnen verwerken.

Klik hier om je aan te melden

Je kunt je aanmelden voor het wonen bij Amare via dit aanmeldformulier. 

Zodra dit formulier volledig ingevuld en met bijlagen door ons is ontvangen, nemen wij binnen drie werkdagen contact met u op.

Leden cliëntenraad

Binnen Amare is de cliëntenraad te bereiken via e-mail: clientenraad@amarezorg.nl

Cliëntenraad

Een cliëntenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van cliënten. De belangrijkste doelgroepen van de instelling moeten in de cliëntenraad vertegenwoordigd zijn. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

Voor Amare staat de wens van de cliënt centraal. Daarom willen we graag weten wat de wensen zijn van onze cliënten. De cliënt wordt dan vertegenwoordigd in de Cliëntenraad. Deze raad behartigt de gezamenlijke belangen van onze cliënt en heeft overleg met de directie over het beleid.

Zij vergaderen meerdere malen per jaar en u kunt bij hen terecht voor bv. suggesties om onze zorg nog verder te optimaliseren of te inventariseren wat de behoeftes zijn vanuit de cliënten. De cliëntenraad is met nadruk niet bedoeld om klachten te uitten, daarvoor is de Klachtenfunctionaris binnen Amare beschikbaar.

Geef je op voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte !

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Wat mogen we voor u doen?

NEEM CONTACT MET ONS OP

Bij spoed en/of crisis situaties na kantoortijden kunt u uw eigen begeleider bellen. Hij of zij zal u verder informeren. U kunt ook contact opnemen met de huisartsenpost.