Loading...

ZORG OP MAAT:  wat is uw vraag en wat kunnen wij hierin voor u betekenen?

Omdat het tenslotte gaat om uw welzijn!

Amare Zorg

Amare Zorgcoaching is een middelgrote specialistische instelling voor kind, jeugd, volwassenen en gezinsbegeleiding alsmede voor behandeling en diagnostiek. Wij gaan uit van de vraag van de cliënt waarbij de regie zoveel mogelijk bij de cliënt en het netwerk blijft. Amare Zorgcoaching biedt verschillende vormen van zorg, specialistische begeleiding, ambulante jeugdhulp thuis en behandeling die optimaal passen bij de behoefte van onze client. Deze zorg kan worden vergoed zowel vanuit de ZvW, WMO, Jeugdwet en WLZ ( Wet Langdurige Zorg) in PGB, ZIN ( Zorg in Natura) of uit private middelen.

Amare zorgt, ontzorgt en regelt adequaat en doelgericht zorg op maat aan huis of waar dit wenselijk is zoals bv. op school of op de dagbesteding.

Expertisegebieden Amare:

Onze expertise bevindt zich onder meer op het gebied van

  • Psychiatrische problematiek
  • Gedragsproblematiek
  • Ontwikkelingsproblematiek
  • Autisme ( ASS conform DSM V)
  • ADHD
  • (Licht) Verstandelijke beperking
  • Onze oudere medemens
  • Mensen met een andere beperking of zorgvraag

Wij hebben een enthousiast, deskundig, betrokken en gemotiveerd team die u graag ondersteunen bij het vormgeven van uw eigen leven. Zoals dat bij u past!

Zorgvrager centraal

Hierbij gaan we altijd uit van uw eigen vraag en werken we vraaggestuurd. Wat is uw vraag en wat kunnen wij hierin voor u betekenen is het uitgangspunt van onze hulpverlening. We hechten veel waarde aan een persoonlijke benadering, privacy, respect en zorgvuldigheid. Onze medewerkers zijn nagenoeg allen minimaal HBO en Universitair geschoold, en hebben ruime ervaring in het werken met diverse zorgvragen.

Mogelijkheden van zorginzet

Wij bieden dan ook diverse vormen van zorg op maat. Tijdens alle begeleidingsmomenten staan de persoonlijk leerdoelen en te behalen resultaten centraal. Ons zorgteam bewaakt samen met de ambulant hulpverlener uw zorgproces. Hierdoor blijft de kwaliteit van de begeleiding gewaarborgd en kunnen we snel inspelen op veranderende zorgvragen.

Wij werken volgens ons principe “zorg op maat”. Dat betekent dat onze werkwijze niet anders is als u een indicatie heeft in Zorg in Natura of in PGB. Bij alle vormen van hulpverlening heeft u als onze client inspraak op welke tijden en dagen u graag begeleiding zou willen, welke ambulant hulpverlener er bij u komt ( mits deze uiteraard ook de mogelijkheid heeft in zijn of haar agenda) en wat de te behalen resultaten zijn. Omdat het tenslotte gaat om uw welzijn en wij hier graag ons steentje aan willen bijdragen!

Amare streeft ernaar geen wachtlijst te hanteren omdat wij vinden dat we snel en adequaat aan de vraag van onze cliënten moet kunnen voldoen. Daarom zijn wij flexibel, snel en adequaat in ons handelen en kan begeleiding doorgaans direct van start. Zoals het hoort. Omdat wij vinden dat uw vraag ook ònze zorg is!

“Groot in kwaliteit, kleinschalig in de zorg!”

Geef je op voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte !

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Wat mogen we voor u doen?

NEEM CONTACT MET ONS OP

Bij spoed en/of crisis situaties na kantoortijden kunt u uw eigen begeleider bellen. Hij of zij zal u verder informeren. U kunt ook contact opnemen met de huisartsenpost.