Loading...

ZORG OP MAAT:  wat is uw vraag en wat kunnen wij hierin voor u betekenen?

Omdat het tenslotte gaat om uw welzijn!

Amare Zorg

Amare Zorgcoaching is een specialistische zorginstelling voor het gezinssysteem, kind, jeugd en volwassenen. Naast ambulante hulpverlening bieden we ook behandeling en diagnostiek. Wij gaan uit van de vraag van de cliënt waarbij de regie zoveel mogelijk bij de cliënt en het netwerk blijft. Amare Zorgcoaching biedt verschillende vormen van zorg, wonen (WLZ en WMO), dagbesteding, dagbegeleiding, specialistische begeleiding, ambulante jeugdhulp thuis en behandeling die optimaal passen bij de behoefte van onze client. Deze zorg kan worden vergoed zowel vanuit de ZvW, WMO, Jeugdwet en WLZ ( Wet Langdurige Zorg) in PGB, ZIN ( Zorg in Natura) of uit private middelen.

Amare zorgt, ontzorgt en regelt adequaat en doelgericht zorg op maat aan huis of waar dit wenselijk is zoals bv. op school of op de dagbesteding.

Expertisegebieden Amare:

Onze expertise bevindt zich onder meer op het gebied van

  • Psychiatrische problematiek
  • Gedragsproblematiek
  • Ontwikkelingsproblematiek
  • Autisme ( ASS conform DSM V)
  • ADHD
  • (Licht) Verstandelijke beperking
  • Mensen met een andere beperking of zorgvraag

Wij hebben een enthousiast, deskundig, betrokken en gemotiveerd team die u graag ondersteunen bij het vormgeven van uw eigen leven. Zoals dat bij u past!

Zorgvrager centraal

Hierbij gaan we altijd uit van uw eigen vraag en werken we vraaggestuurd. Wat is uw vraag en wat kunnen wij hierin voor u betekenen is het uitgangspunt van onze hulpverlening. We hechten veel waarde aan een persoonlijke benadering, privacy, respect en zorgvuldigheid. Onze medewerkers zijn nagenoeg allen minimaal HBO en Universitair geschoold, en hebben ruime ervaring in het werken met diverse zorgvragen.

Mogelijkheden van zorginzet

Wij bieden dan ook diverse vormen van zorg op maat. Tijdens alle begeleidingsmomenten staan de persoonlijk leerdoelen en te behalen resultaten centraal. Ons zorgteam bewaakt samen met de ambulant hulpverlener uw zorgproces. Hierdoor blijft de kwaliteit van de begeleiding gewaarborgd en kunnen we snel inspelen op veranderende zorgvragen.

We willen graag zo snel en adequaat mogelijk aan de vraag van onze cliënt kunnen voldoen. Na uw aanmelding nemen wij zo snel mogelijk contact met u op en maken we een afspraak met u voor een intakegesprek, al dan niet telefonisch. Wij zijn transparant in wat we doen en hoe we dat doen, omdat wij vinden dat dit zo hoort. Amare streeft ernaar geen wachtlijst te hanteren omdat wij vinden dat we snel en adequaat aan de vraag van onze cliënten moet kunnen voldoen, echter omdat steeds meer mensen de weg naar Amare weten te vinden, hebben we momenteel toch te maken met een wachttijd. Dit vinden wij zelf heel vervelend en wij doen er dan ook alles aan om u zo snel mogelijk toch van dienst te kunnen zijn. Momenteel kan de wachttijd tussen de twee en twaalf weken bedragen. We zullen er met u samen voor zorgen dat het administratieve proces alvast zover afgerond kan worden en een intakegesprek zal worden gepland, zodat we meteen van start kunnen als u aan de beurt bent. 

“Groot in kwaliteit, kleinschalig in de zorg!”

Geef je op voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte !

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Wat mogen we voor u doen?

NEEM CONTACT MET ONS OP

Bij spoed en/of crisis situaties na kantoortijden kunt u uw eigen begeleider bellen. Hij of zij zal u verder informeren. U kunt ook contact opnemen met de huisartsenpost.