Loading...

PRIVACY EN AVG:

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze zorg aan u

Omdat het tenslotte gaat om uw welzijn!

Privacy en AVG

Uw privacy vinden wij erg belangrijk binnen Amare en hebben we vastgelegd in een privacy beleid conform de eisen van de AVG. In onderstaande infographic kunt u in een oogopslag zien hoe wij de gegevens opslaan, verwerken en beschermen. Heeft u hier vragen over neem dan gerust contact met ons op, we helpen u graag!

Klik hier voor onze AVG infographic

“Wij willen onze cliënten bedanken voor het mooie cijfer en de waardering!”

Cliëntenraad

Binnen Amare is de cliëntenraad te bereiken via e-mail: clientenraad@amarezorg.nl

Cliëntenraad

Een cliëntenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van cliënten. De belangrijkste doelgroepen van de instelling moeten in de cliëntenraad vertegenwoordigd zijn. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

Voor Amare staat de wens van de cliënt centraal. Daarom willen we graag weten wat de wensen zijn van onze cliënten. De cliënt wordt dan vertegenwoordigd in de Cliëntenraad. Deze raad behartigt de gezamenlijke belangen van onze cliënt en heeft overleg met de directie over het beleid.

Zij vergaderen meerdere malen per jaar en u kunt bij hen terecht voor bv. suggesties om onze zorg nog verder te optimaliseren of te inventariseren wat de behoeftes zijn vanuit de cliënten. De cliëntenraad is met nadruk niet bedoeld om klachten te uitten, daarvoor is de Klachtenfunctionaris binnen Amare beschikbaar.

Geef je op voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte !

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Wat mogen we voor u doen?

NEEM CONTACT MET ONS OP

Bij spoed en/of crisis situaties na kantoortijden kunt u uw eigen begeleider bellen. Hij of zij zal u verder informeren. U kunt ook contact opnemen met de huisartsenpost.

Button Text