Loading...

AmareZorg biedt een diversiteit aan begeleiding voor onze jeugdige cliënten

Succes ervaringen opdoen en elkaar helpen zodat er succeservaringen ontstaan

Diverse zorg voor de jeugd

Dit kan ambulante begeleiding zijn waarbij een van onze begeleiders jou thuis helpt om de dingen waar je moeite mee hebt samen met jou te oefenen.
Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld:

  • hulp bij het plannen en organiseren van je dagelijkse activiteiten,
  • je vindt het moeilijk om contact aan te gaan met de ander,
  • je wordt vaak gepest,
  • voelt je eenzaam en soms verdrietig maar weet niet waarom. En alles wat je doet lijkt niet goed te zijn….dat is niet fijn….

Daarom willen we je graag samen verder helpen met de dingen die jij lastig vind.

AmareZorg | Begeleiding Jeugd en Gezin
KINDEREN VAN 6 – 12 JAAR
AmareZorg | Begeleiding Jeugd en Gezin
JONGEREN VAN 12 – 18 JAAR
AmareZorg | Begeleiding Jeugd en Gezin
JONGVOLWASSENEN 18+ – 23 JAAR
Geef je op voor onze leerzame en leuke groepsactiviteiten!
ALLE ACTIVITEITEN

We bieden ook leerzame en gezellige groepsactiviteiten aan, zoals bv. onze groep SpelenderwijZ. Hier ga je op een leuke en gezellige manier met elkaar werken en van elkaar leren volgens jouw persoonlijke leerdoelen. Mocht je beschikking dit toelaten ( mocht je twijfelen dan kun je even met ons contact opnemen) dan kun je jezelf aanmelden via deze site bij Activiteiten.

Speciaal voor gezinnen: opvoed- en opgroeiondersteuning

Wat is opvoedingsondersteuning?

Opvoeden gaat gepaard met onzekerheid, vragen, twijfels en zorgen en soms met problemen. Die onzekerheden horen bij het ‘gewone, dagelijkse opvoeden’, dat toch meestal vanzelf wel goed gaat (Hermanns, 2010).
Zeker als u een kind heeft met een extra zorgvraag kan de opvoeding u soms boven het hoofd groeien. Amare kan u hierbij ondersteunen zodat u op termijn de opvoeding zelf weer kunt vormgeven. Dit bereiken we samen door het bieden van coaching binnen het gezin, advisering, in kaart brengen wat u hierin zelf kunt doen ( Eigen Kracht) en waar uw directe omgeving u bij kan helpen.  Zodat u uiteindelijk weer voldoende handvatten heeft om de opvoeding zelf weer verder op te pakken. Daar zijn we voor. Samen met elkaar helpen we u en uw gezin vooruit en houden we ook na de afronding van het traject nog contact om waar nodig snel en adequaat nog te kunnen inspringen. Nazorg noemen we dat. Zodat u met een gerust gevoel de regie weer in eigen hand kunt nemen.

Gezinscoaching

Dit is uiteraard ook maatwerk. We kijken daarom altijd eerst goed naar uw situatie en brengen met u in beeld wat uw eigen mogelijkheden zijn of die van uw directe omgeving. Dat kan mantelzorg ondersteuning zijn of mensen binnen uw eigen netwerk die u kunnen ondersteunen. We gaan hierbij uit van de eigen kracht van u en uw gezin.

Daarna bepalen we samen met u welke mogelijkheden het beste bij u en uw gezin passen en maken we samen met u een plan hiervoor. We bespreken uiteraard regelmatig of dit plan moet worden aangepast en bijgesteld.

Als er in uw gezin kinderen zijn met een beperking, of uw partner heeft een beperking, dan is er vaak ook sprake van een bepaalde dynamiek en hectiek binnen het gezin. Om u hierbij te ondersteunen bieden we ook ouder- en gezinsbegeleiding.

U vraagt zich wellicht af hoe u het beste uw kind of partner kunt helpen en aansturen, hierbij rekening houden met de behoefte aan autonomie en hun mogelijkheden en onmogelijkheden.Dan is het fijn als u hiervoor professionals kunt inschakelen, die samen met u kijken hoe de rust binnen het gezin weer teruggebracht kan worden.

Wij pakken dit graag samen met u op zodat u zich weer kunt richten op andere zaken!

Omdat Amare zorgt… ook voor u!

AmareZorg | Begeleiding Jeugd en Gezin
OPVOEDONDERSTEUNING
AmareZorg | Begeleiding Jeugd en Gezin
OUDERBEGELEIDING
AmareZorg | Begeleiding Jeugd en Gezin
INZET VIB

Wat mogen we voor u doen?

NEEM CONTACT MET ONS OP

Bij spoed en/of crisis situaties na kantoortijden kunt u uw eigen begeleider bellen. Hij of zij zal u verder informeren en ondersteunen. U kunt ook contact opnemen met uw huisartsenpost.