Loading...

Onafhankelijke klachtencommissie

Een leermoment dat kansen biedt ter verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Klachten

Amare is als zorgaanbieder verplicht om haar cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over de geleverde zorg.  Sinds 1 januari 2017 is de wet WkkGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) van toepassing binnen de WLZ (Wet Langdurige Zorg) en ZvW (Zorgverzekeringswet).
Dit betekent dat wij zowel een interne klachtenfunctionaris hebben aangesteld alsmede een klachtenreglement hanteren en wij ons hebben aangesloten bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg. https://klachtenportaalzorg.nl/ Mocht u een klacht hebben of onvrede, dan is de eerste stap om met ons contact op te nemen en dit bespreekbaar te maken. Bij voorkeur met uw eigen contactpersoon binnen Amare. U kunt ook contact opnemen met onze interne klachtenfunctionaris, mevr. I van Eggelen. Zij is bereikbaar via i.v.eggelen@amarezorg.nl

Voor cliënten die zorg ontvangen vanuit de Jeugdwet (JW) is er het AKJ ( www.akj.nl, tel. 088-555 1000).  Zij zijn er om je te helpen zodat je verder kunt in de Jeugdhulp, als je een vraag of klacht hebt of  als je advies nodig hebt. Deze dienstverlening is voor elke client die hulp krijgt vanuit de Jeugdwet toegankelijk en is kosteloos.

Voor cliënten die zorg ontvangen vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en een klacht hebben over de geboden zorg, dan is de eerste stap om met ons contact op te nemen en dit bespreekbaar te maken. Bij voorkeur met uw eigen contactpersoon binnen Amare. U kunt ook contact opnemen met onze interne klachtenfunctionaris, mevr. I. van Eggelen.  Zij is bereikbaar via i.v.eggelen@amarezorg.nl U kunt haar ook telefonisch bereiken via ons algemene nummer.

Procedure klachtenafhandeling

Wij zien een klacht als een leermoment dat kansen biedt ter verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. Iedere melding van een client / opdrachtgever, waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand wordt als klacht gezien.

Klachten kunnen in bijna alle gevallen worden behandeld door de interne Klachtenfunctionaris binnen Amare. Deze (of het AKJ bij zorg via de Jeugdwet) kan u ondersteunen bij het formuleren van uw klacht en samen met u naar mogelijkheden zoeken om tot een oplossing te komen. U kunt ook direct een schriftelijke klacht indienen bij het Klachtenportaal Zorg.

Amare biedt ook de mogelijkheid van het inschakelen van een vertrouwenspersoon. Voor zorg vanuit de WLZ, ZvW en WMO kunt u hiervoor terecht bij Will van Schendel en/ of Karin van der Linde. Deze is bereikbaar via tel. 036 – 5483146 of via vertrouwenspersoon@nbec.nl Ontvangt u hulp vanuit de Jeugdwet kunt u hiervoor terecht bij Zorgbelang Brabant via AKJ. U kunt hen bereiken via email info@akj.nl

Bij het intakegesprek ontvangt u het volledige overzicht van alle betrokken instanties. Het volledige Klachtenreglement is ook op te vragen via ons kantoor.

“Wij zien een klacht als een leermoment dat kansen biedt ter verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening.”

Contactgegevens Klachtenportaal Zorg:

Klachtenportaal Zorg:
Deze zijn bereikbaar via www.klachtenportaalzorg.nl, u kunt dan het formulier invullen op de website.
We streven ernaar iedere vraag binnen 2 werkdagen te beantwoorden.
Indien u telefonisch contact of ondersteuning wenst, vermeld dan uw telefoonnummer in de mail en wij bellen u zo spoedig mogelijk op.

Of  u kunt een mail sturen naar:
Info@klachtenportaalzorg.nl

U kunt ook telefonisch contact opnemen op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur via telefoonnummer 0228-322205.
Als u een bericht achterlaat op de site zal een medewerker zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Het volledige overzicht met de route bij een klacht of melding van onvrede wordt u bij het intakegesprek overhandigd en ligt ook ter inzage op ons kantoor. Elke klacht wordt persoonlijk en in vertrouwen behandeld.

Hoe meldt u een klacht? 

Uiteraard willen wij proberen het niet tot een klacht te laten komen echter kan het ondanks alle inspanningen toch voorkomen dat u een klacht wil melden. Hoe meldt u dit:

  1. U neemt contact op met het Klachtenportaal Zorg via www.klachtenportaalzorg.nl
  2. U krijgt een ontvangstbevestiging en informatie over de verdere procedure van het Klachtenportaal
  3. De klacht wordt door het Klachtenportaal wel of niet ontvankelijk verklaard. Bij verdere behandeling is er eventueel een mogelijkheid tot hoor en wederhoor.
  4. U ontvangt schriftelijk een uitspraak over de klacht.

Geef je op voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte !

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Wat mogen we voor u doen?

NEEM CONTACT MET ONS OP

Bij spoed en/of crisis situaties na kantoortijden kunt u uw eigen begeleider bellen. Hij of zij zal u verder informeren. U kunt ook contact opnemen met de huisartsenpost.