Welke behandelinterventies worden aangeboden?

Het uitgangspunt voor behandelingen binnen Amare zijn de GGZ Zorgstandaarden. Een zorgstandaard beschrijft in algemene termen vanuit het perspectief van de patiënt wat goede zorg en ondersteuning inhoudt voor mensen met een bepaalde psychische aandoening gedurende het gehele zorgproces. Een zorgstandaard geeft de (landelijke) norm waar multidisciplinaire, integrale zorg bij psychische aandoeningen aan moet voldoen.

Binnen Amare staan wij voor maatwerk en integreren over het algemeen verschillende methodieken om te komen tot een voor u passende behandeling. In eerste instantie zal er altijd uitleg (psycho-educatie) geboden worden over de aanwezige klachten waaropvolgend de behandeling wordt ingezet. Ons behandelaanbod bestaat uit cognitieve gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), systeemtherapie, traumabehandeling (EMDR, en mindfulness. Tevens maken wij gebruik van e-health (online programma’s) binnen de behandeling.

E-health

We werken met Embloom. Dit is een e-health platform waarbij zowel online vragenlijsten kunnen worden ingezet en ingevuld, als behandelmodules. Deze kunnen we gebruiken om het behandelaanbod te verrijken en de effectiviteit van de zorg te vergroten. U kunt hierbij denken aan uitleg over een bepaalde problematiek of invullen van een dagboek.

Hoe worden naasten betrokken?

Wij geloven sterk in het betrekken van iemands netwerk bij een behandeling. In overleg, en daar waar wenselijk, zullen personen uit uw netwerk worden uitgenodigd om aan  te sluiten bij een behandelcontact. Verder wordt het netwerk, indien waardevol voor de behandeling, uitgenodigd om gebruik te maken van Embloom, waarin samen met u verschillende modules doorlopen kunnen worden, gericht op herstel van de cliënt en ondersteuning van het netwerk.

Samenwerking

Wij vinden het belangrijk de verwijzer actief op de hoogte houden. Om die reden zullen wij altijd, met uw goedkeuring, de verwijzer op de hoogte brengen van het behandelplan en de afsluiting van de behandeling. Waar nodig zoeken wij de samenwerking op met andere disciplines, hierbij kan gedacht worden aan een(psychosomatische) fysiotherapeut, psychomotore therapeut, een haptonoom, enz.

Ervaringen cliënten

Sinds januari 2020 dragen wij het keurmerk basis GGZ. We zullen u vragen, na het behandeltraject, een evaluatie in te vullen over de geboden zorg en hier tevens het gesprek over aangaan. U krijgt dan ook aan het einde van de behandeling een tevredenheidsvragenlijst voorgelegd (CQi).

We zullen jaarlijks de cliënttevredenheid op basis van deze meting melden. Afgelopen jaren hebben we Amare breed een cliënt tevredenheidonderzoek uitgevoerd, de laatste keer in het laatste kwartaal van 2019. We hebben van onze cliënten het cijfer 8,3 gekregen, iets waar we heel trots op zijn!

Wachttijd

De wachttijd voor behandeling binnen de BGGZ bedraagt momenteel 6 weken (bijgewerkt 28 januari 2020).

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Team

Het team dat behandeling biedt binnen de BGGZ volwassenen bestaat uit:

Sandra Rutten-Kroot
Sandra Rutten-KrootGZ psycholoog NVGzP, orthopedagoog, systeemtherapeut i.o. NVRG
Aanwezig op maandag, donderdag, vrijdag
Margot van Genuchten
Margot van GenuchtenGZ-Psycholoog BIG
Aanwezigheid op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Ellen Verhoeven, MSc
Ellen Verhoeven, MScOrthopedagoog NVO
Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en woensdagochtend in de even weken
Chantal Pulles-van Heist
Chantal Pulles-van HeistOrthopedagoog NVO
Aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag.

Inge de Ligt
Inge de LigtOrthopedagoog SKJ
Aanwezig op woensdag, donderdag, vrijdag.

Marlous Meesters-Beyer
Marlous Meesters-BeyerOrthopedagoog NVO, master-pedagoog SKJ, ACT-therapeut i.o.
Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag