Welke behandelinterventies worden aangeboden?

Het uitgangspunt voor behandelingen binnen Amare zijn de GGZ Zorgstandaarden. Een zorgstandaard beschrijft in algemene termen vanuit het perspectief van de patiënt wat goede zorg en ondersteuning inhoudt voor mensen met een bepaalde psychische aandoening gedurende het gehele zorgproces. Een zorgstandaard geeft de (landelijke) norm waar multidisciplinaire, integrale zorg bij psychische aandoeningen aan moet voldoen.

Binnen Amare staan wij voor maatwerk en integreren over het algemeen verschillende methodieken om te komen tot een voor u passende behandeling. In eerste instantie zal er altijd uitleg (psycho-educatie) geboden worden over de aanwezige klachten waaropvolgend de behandeling wordt ingezet. Ons behandelaanbod bestaat uit cognitieve gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), systeemtherapie, traumabehandeling (EMDR), Theraplay en Grieffelen voor het jonge kind. Tevens maken wij gebruik van e-health (online programma’s) binnen de behandeling.

E-health

We werken met Embloom. Dit is een e-health platform waarbij zowel online vragenlijsten kunnen worden ingezet en ingevuld, als behandelmodules. Deze kunnen we gebruiken om het behandelaanbod te verrijken en de effectiviteit van de zorg te vergroten. U kunt hierbij denken aan uitleg over een bepaalde problematiek of invullen van een dagboek.

Hoe worden naasten betrokken?

Wij geloven sterk in het betrekken van iemands netwerk bij een behandeling. In overleg, en daar waar wenselijk, zullen personen uit uw netwerk worden uitgenodigd om aan  te sluiten bij een behandelcontact. Verder wordt het netwerk, indien waardevol voor de behandeling, uitgenodigd om gebruik te maken van Embloom, waarin samen met u verschillende modules doorlopen kunnen worden, gericht op herstel van de cliënt en ondersteuning van het netwerk.

Samenwerking

Wij vinden het belangrijk de verwijzer actief op de hoogte houden. Om die reden zullen wij altijd, met uw goedkeuring, de verwijzer op de hoogte brengen van het behandelplan en de afsluiting van de behandeling. Waar nodig zoeken wij de samenwerking op met andere disciplines, hierbij kan gedacht worden aan een(psychosomatische) fysiotherapeut, psychomotore therapeut, een haptonoom, enz.

Ervaringen cliënten

Sinds januari 2020 dragen wij het keurmerk basis GGZ. We zullen u vragen, na het behandeltraject, een evaluatie in te vullen over de geboden zorg en hier tevens het gesprek over aangaan. U krijgt dan ook aan het einde van de behandeling een tevredenheidsvragenlijst voorgelegd (CQi).

Wachttijd

De wachttijd voor een afspraak voor het starten van de aanmeldprocedure voor behandeling binnen de BGGZ  ( indien de hulpvraag passend is ) bedraagt momenteel 12 weken (bijgewerkt februari 2023).

Team

Het team dat behandeling biedt bestaat uit:

Sandra Rutten-Kroot
Sandra Rutten-KrootGZ psycholoog NVGzP, orthopedagoog, systeemtherapeut i.o. NVRG
Aanwezig op maandag, donderdag, vrijdag
Margot van Genuchten
Margot van GenuchtenGZ-Psycholoog BIG
Aanwezigheid op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Ellen Verhoeven, MSc
Ellen Verhoeven, MScOrthopedagoog NVO
Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en woensdagochtend in de even weken
Chantal Pulles-van Heist
Chantal Pulles-van HeistOrthopedagoog NVO
Aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag.

Inge de Ligt
Inge de LigtOrthopedagoog SKJ
Aanwezig op woensdag, donderdag, vrijdag.

Marlous Meesters-Beyer
Marlous Meesters-BeyerOrthopedagoog NVO, master-pedagoog SKJ, ACT-therapeut i.o.
Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag