Laden Activiteiten

Na het succes van onze ouderavonden bieden we ook in 2023 deze  BrainBlocks ouderavonden aan! Deze zullen plaatsvinden in februari, april en oktober, van 18.15 uur tot 20.00 uur op onze hoofdlocatie aan de Bosscheweg 67 te Drunen!

Deze avond zal middels de methodiek BrainBlocks uitleg gegeven worden over de werking van het brein van iemand met bv. autisme.

Brain Blocks kan worden gebruikt bij kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende hulpvragen gericht op hun sociale en emotionele functioneren. Brain Blocks is een interventie die dan ook breed ingezet wordt binnen de hulpverlening en het onderwijs.

Het doel van Brain Blocks?

Het doel van Brain Blocks is om door middel van reflectie meer inzicht te krijgen in eigen gevoelens en gedachten en in die van anderen. We gaan ervan uit dat de meer inzicht tevens leidt tot anders kijken naar ervaringen wat op zijn beurt het denken, voelen en handelen beïnvloed. Dit kunnen we eenvoudig laten zien door middel van de methodiek zelf, dat is in fysieke zin een doos met verschillende materialen waaronder; afbeeldingen van een hoofd, blokken, cilinders, bruggen en ballen in verschillende kleuren, sheets en een filter. Hiermee zullen onze gecertificeerde medewerkers u laten zien op een relatief eenvoudige manier hoe het brein werkt bij diverse hulpvragen waardoor we hopen dat er meer duidelijkheid ontstaat voor de persoon met de hulpvraag en zijn omgeving.

U kunt zich hiervoor aanmelden middels onderstaand formulier, graag aangeven met hoeveel personen u aanwezig wil zijn. Mocht u hierover nog vragen hebben kunt u contact opnemen met Lianne van der Lee, trainingscoördinator, via nr. 0416 – 38 39 32. Uiteraard zorgen wij voor koffie en thee met iets lekkers erbij en is er ook na afloop voldoende tijd beschikbaar om met elkaar van gedachten te wisselen. Zien we u dan ook?

Ter aanvulling, deze avond is vooral bedoeld voor ouders, verzorgers, opa’s en oma’s, andere familieleden, consulenten, docenten etc. om meer begrip en inzicht te krijgen. Voor kinderen welke via Amare ondersteuning krijgen kan individuele uitleg worden geboden door een van onze Brainblocks trainers waar nodig.

MELD JE METEEN AAN !

  Indicatie afgegeven in:

  Kies een activiteit:

  Note: Wanneer u zich aanmeld voor de activiteit ‘Brain Blocks’ dan zijn onderstaande vragen niet van toepassing. Om de aanmelding af te ronden dient u wel de eerste vakjes aan te vinken.

  Medicatie inname noodzakelijk tijdens deelname?

  Heeft u al eerder een medicatie formulier ingevuld via deze site voor deelname aan een activiteit?

  Zijn er sindsdien wijzigingen opgetreden in de medicatie die u nog niet aan ons heeft doorgegeven?

  Vult u svp. het medicatieformulier volledig in

  Medicatieformulier in te vullen door ouders/cliënt
  Zonder dit volledig ingevuld en ondertekend formulier kan er geen medicatie worden uitgereikt.

  Naam medicijn
  Dosering per gift:
  (mg/ml/druppels etc.)
  Tijdstip toediening:
  (ochtend, middag, avond)
  Wijze van toedienen:
  (oraal, rectaal)
  Waarvoor dient het medicijn:
  (bv. gedragsregulatie, angst etc.)
  Bijzonderheden:
  (bv. moeite met innemen)
  Overige info:
  (bv. , extra aandachtspunten)
  Nog een medicijn toevoegen

  De verpakking en bijsluiter heb ik meegeleverd:

  Naam ouder/verzorger:

  Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met de volgende punten:

  ✓ Deelname aan het logeerweekend en (de bijbehorende) activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.
  ✓ Gedragscodes en protocollen van Amare zijn en blijven ook tijdens het logeerweekend van toepassing

  Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met het aanreiken van medicatie door de medewerkers van Amare Zorg. Tevens verklaar ik dat de informatie op bovenstaand formulier naar waarheid is ingevuld.