Loading...

Solliciteren bij Amare Zorgcoaching

samen met elkaar onze client versterken

Solliciteren

Dit formulier wordt beveiligd verstuurd.

  Personalia

  Geslacht

  ManVrouw

  Voornamen*:

  Roepnaam*:

  Tussenvoegsel:

  Achternaam*:

  Adres*:

  Postcode*:

  Woonplaats*:

  Telefoonnummer*:

  E-mailadres*:

  Geboortedatum*:

  Gevolgde opleiding(en)

  Naam studie / opleidingsinstituut

  Niveau

  Op welke functie wil je solliciteren?*:

  Motivatie

  Upload je CV (pdf, max. 8MB):

  Upload een recente foto van jezelf (jpg, png):

  Opmerkingen:

  “Wij willen onze cliënten bedanken voor het mooie cijfer en de waardering!”

  Leden cliëntenraad

  Binnen Amare is de cliëntenraad vertegenwoordigd door de volgende personen:

  • Mevr. E. de Vaan
  • Dhr. H. Molthoff
  • Dhr. F. Mulders

  U kunt hen bereiken via e-mail: clientenraad@amarezorg.nl

  Cliëntenraad

  Een cliëntenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van cliënten. De belangrijkste doelgroepen van de instelling moeten in de cliëntenraad vertegenwoordigd zijn. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

  Voor Amare staat de wens van de cliënt centraal. Daarom willen we graag weten wat de wensen zijn van onze cliënten. De cliënt wordt dan vertegenwoordigd in de Cliëntenraad. Deze raad behartigt de gezamenlijke belangen van onze cliënt en heeft overleg met de directie over het beleid.

  Zij vergaderen meerdere malen per jaar en u kunt bij hen terecht voor bv. suggesties om onze zorg nog verder te optimaliseren of te inventariseren wat de behoeftes zijn vanuit de cliënten. De cliëntenraad is met nadruk niet bedoeld om klachten te uitten, daarvoor is de Klachtenfunctionaris binnen Amare beschikbaar.

  Geef je op voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte !

  INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

  Wat mogen we voor u doen?

  NEEM CONTACT MET ONS OP

  Bij spoed en/of crisis situaties na kantoortijden kunt u uw eigen begeleider bellen. Hij of zij zal u verder informeren. U kunt ook contact opnemen met de huisartsenpost.