Loading...

Kwaliteitsrapport WLZ:

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze zorg aan onze cliënten

Omdat het tenslotte gaat om uw welzijn!

Kwaliteitsrapport WLZ

Het vernieuwde Kwaliteitskader GZ berust op een aansprekende visie, geeft helderheid aan cliënten over goede zorg, helpt teams om de zorg te verbeteren en biedt handvatten voor bestuurlijke verantwoording. In het kader ligt een sterk accent op leren en verbeteren. Bovendien laat het ruimte voor diversiteit en stimuleert het eigen accenten.

Voorliggend kerndocument beschrijft het vernieuwde kwaliteitskader. Het geeft informatie over de onderliggende visie, de bouwstenen, de reikwijdte en de context en daarmee over een nieuwe manier van omgaan met het vraagstuk van kwaliteit in de sector.Zonder twijfel zal dit vernieuwde kwaliteitskader een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het versterken van de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking in de langdurige zorg.

Kwaliteitsrapport 2022 client versie

Kwaliteitsrapportage 2022

Amare zorgplan 2020 client versie

Kwaliteitsrapport 2020

Amare zorgplan 2019 client versie

Kwaliteitsrapport 2019

Kwaliteitsrapport 2018 cliëntversie

Kwaliteitsrapport 2018

“want zorgen doen we sámen!”

 

Cliëntenraad:

U kunt hen bereiken via e-mail: clientenraad@amarezorg.nl

Cliëntenraad

Een cliëntenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van cliënten. De belangrijkste doelgroepen van de instelling moeten in de cliëntenraad vertegenwoordigd zijn. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

Voor Amare staat de wens van de cliënt centraal. Daarom willen we graag weten wat de wensen zijn van onze cliënten. De cliënt wordt dan vertegenwoordigd in de Cliëntenraad. Deze raad behartigt de gezamenlijke belangen van onze cliënt en heeft overleg met de directie over het beleid.

Zij vergaderen meerdere malen per jaar en u kunt bij hen terecht voor bv. suggesties om onze zorg nog verder te optimaliseren of te inventariseren wat de behoeftes zijn vanuit de cliënten. De cliëntenraad is met nadruk niet bedoeld om klachten te uitten, daarvoor is de Klachtenfunctionaris binnen Amare beschikbaar.

Geef je op voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte !

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Wat mogen we voor u doen?

NEEM CONTACT MET ONS OP

Bij spoed en/of crisis situaties na kantoortijden kunt u uw eigen begeleider bellen. Hij of zij zal u verder informeren. U kunt ook contact opnemen met de huisartsenpost.