Laden Activiteiten

Bij Amare bieden wij respijtzorg aan vanaf september 2023 in de vorm van dagopvang tijdens het weekend. Centraal hierbij staat het oefenen met (sociale) vaardigheden in groepsverband waarbij uiteraard wordt aangesloten bij de persoonlijke doelen van elke individuele cliënt. Doelen kunnen gericht zijn op het activeren tot sociaal contact, spel, sport en ontwikkeling middels vooral buitenactiviteiten. Van en met elkaar leren, samen lunchen, dat alles in een gezellige en ontspannende omgeving staat echter voorop bij Amare!

Waar en wanneer?
Deze dagopvangvind maandelijks plaats op zaterdag en zondag van 10:00 – 17:00 uur  op de hoofd locatie van Amare, Bosscheweg 67 te Drunen, waarbij ook van de andere externe locaties van Amare gebruik gemaakt zal worden.

Aanmelden?
Voor deelname aan deze vorm van dagopvang dient er een geldige beschikking aanwezig te zijn. Twijfelt u, neem dan even contact met ons op, we kijken graag met u mee!
We hanteren een groepsgrootte van minimaal vier deelnemers. Bij minder deelnemers zijn wij genoodzaakt de betreffende groep te laten vervallen aangezien we dan niet groepsgewijs aan de gewenste resultaten kunnen werken.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op en vraag naar onze zorgcoördinator dagbegeleiding & respijtzorg, Rosemarijn Nieuwkoop of mail naar casusregie@amarezorg.nl

MELD JE METEEN AAN !

  Indicatie afgegeven in:

  Kies een activiteit:

  Note: Wanneer u zich aanmeld voor de activiteit ‘Brain Blocks’ dan zijn onderstaande vragen niet van toepassing. Om de aanmelding af te ronden dient u wel de eerste vakjes aan te vinken.

  Medicatie inname noodzakelijk tijdens deelname?

  Heeft u al eerder een medicatie formulier ingevuld via deze site voor deelname aan een activiteit?

  Zijn er sindsdien wijzigingen opgetreden in de medicatie die u nog niet aan ons heeft doorgegeven?

  Vult u svp. het medicatieformulier volledig in

  Medicatieformulier in te vullen door ouders/cliënt
  Zonder dit volledig ingevuld en ondertekend formulier kan er geen medicatie worden uitgereikt.

  Naam medicijn
  Dosering per gift:
  (mg/ml/druppels etc.)
  Tijdstip toediening:
  (ochtend, middag, avond)
  Wijze van toedienen:
  (oraal, rectaal)
  Waarvoor dient het medicijn:
  (bv. gedragsregulatie, angst etc.)
  Bijzonderheden:
  (bv. moeite met innemen)
  Overige info:
  (bv. , extra aandachtspunten)
  Nog een medicijn toevoegen

  De verpakking en bijsluiter heb ik meegeleverd:

  Naam ouder/verzorger:

  Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met de volgende punten:

  ✓ Deelname aan het logeerweekend en (de bijbehorende) activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.
  ✓ Gedragscodes en protocollen van Amare zijn en blijven ook tijdens het logeerweekend van toepassing

  Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met het aanreiken van medicatie door de medewerkers van Amare Zorg. Tevens verklaar ik dat de informatie op bovenstaand formulier naar waarheid is ingevuld.