Laden Activiteiten

Meedoen in de samenleving is niet altijd voor elk kind vanzelfsprekend. Daarom bieden wij een innovatieve vorm van groepsbegeleiding aan, namelijk Amare SpelenderwijZ.

Hiermee willen we die kinderen, die net dat beetje extra begeleiding nodig hebben dan in het reguliere aanbod kan worden geboden vanwege bv. een ontwikkelingsachterstand, autisme, ADHD, gedragsproblematiek etc, een kleinschalige groepsbegeleiding aanbieden. Deze is vooral gericht op het activeren tot sociaal contact, spel, sport en ontwikkeling middels vooral buitenactiviteiten. Hiermee geven we ook gevolg aan de tendens dat kinderen weer kind moeten kunnen zijn en lekker moeten kunnen spelen zoals “vroeger”. Het uiteindelijk doel van deze groepsbegeleiding is dat kinderen zich staande kunnen houden zonder extra ondersteuning van Amare binnen een reguliere BSO, sportclub of scouting, en voldoende adequate aansluiting kan vinden met leeftijdsgenoten in hun eigen omgeving.

Waar en wanneer?
Deze groepsbegeleiding vind plaats op woensdagmiddag van 14:00 – 17:30 uur  op locatie “Amare Dichtbij”, Theodorus Rijkenstraat 12 in Elshout.

Aanmelden?
Voor deelname aan deze vorm van groepsbegeleiding dient er een geldige beschikking aanwezig te zijn. Twijfelt u, neem dan even contact met ons op, we kijken graag met u mee!
We hanteren een groepsgrootte van minimaal vier deelnemers. Bij minder deelnemers zijn wij genoodzaakt de betreffende groep te laten vervallen aangezien we dan niet groepsgewijs aan de resultaten kunnen werken.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op en vraag naar casusregie of mail naar casusregie@amarezorg.nl

MELD JE METEEN AAN !

  Indicatie afgegeven in:

  Kies een activiteit:

  Note: Wanneer u zich aanmeld voor de activiteit ‘Brain Blocks’ dan zijn onderstaande vragen niet van toepassing. Om de aanmelding af te ronden dient u wel de eerste vakjes aan te vinken.

  Medicatie inname noodzakelijk tijdens deelname?

  Heeft u al eerder een medicatie formulier ingevuld via deze site voor deelname aan een activiteit?

  Zijn er sindsdien wijzigingen opgetreden in de medicatie die u nog niet aan ons heeft doorgegeven?

  Vult u svp. het medicatieformulier volledig in

  Medicatieformulier in te vullen door ouders/cliënt
  Zonder dit volledig ingevuld en ondertekend formulier kan er geen medicatie worden uitgereikt.

  Naam medicijn
  Dosering per gift:
  (mg/ml/druppels etc.)
  Tijdstip toediening:
  (ochtend, middag, avond)
  Wijze van toedienen:
  (oraal, rectaal)
  Waarvoor dient het medicijn:
  (bv. gedragsregulatie, angst etc.)
  Bijzonderheden:
  (bv. moeite met innemen)
  Overige info:
  (bv. , extra aandachtspunten)
  Nog een medicijn toevoegen

  De verpakking en bijsluiter heb ik meegeleverd:

  Naam ouder/verzorger:

  Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met de volgende punten:

  ✓ Deelname aan het logeerweekend en (de bijbehorende) activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.
  ✓ Gedragscodes en protocollen van Amare zijn en blijven ook tijdens het logeerweekend van toepassing

  Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met het aanreiken van medicatie door de medewerkers van Amare Zorg. Tevens verklaar ik dat de informatie op bovenstaand formulier naar waarheid is ingevuld.