Laden Activiteiten

Meedoen in de samenleving is niet altijd voor elk kind vanzelfsprekend. Daarom bieden wij een nieuwe innovatieve vorm van groepsbegeleiding aan, namelijk Amare SpelenderwijZ.

Hiermee willen we die kinderen, die net dat beetje extra begeleiding nodig hebben dan in het reguliere aanbod kan worden geboden vanwege bv. een ontwikkelingsachterstand, autisme, ADHD, gedragsproblematiek etc, een kleinschalige groepsbegeleiding aanbieden. Deze is vooral gericht op het activeren tot sociaal contact, spel, sport en ontwikkeling middels vooral buitenactiviteiten. Hiermee geven we ook gevolg aan de tendens dat kinderen weer kind moeten kunnen zijn en lekker moeten kunnen spelen zoals “vroeger”. Het uiteindelijk doel van deze groepsbegeleiding is dat kinderen zich staande kunnen houden zonder extra ondersteuning van Amare binnen een reguliere BSO, sportclub of scouting, en voldoende adequate aansluiting kan vinden met leeftijdsgenoten in hun eigen omgeving.

In eerste instantie richten we ons met het opstarten op kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar vanuit de gemeente Heusden en Waalwijk. Mocht deze pilot succesvol blijken dan gaan we de groep uitbreiden naar jongeren tussen 12 en 16 jaar.

Waar en wanneer?
Deze groepsbegeleiding zal vooralsnog alleen plaats vinden op woensdagmiddag van 14:00 – 17:30 uur  op locatie Sportpark RKDVC Drunen
Zaterdagochtend van 10:00 – 13:00 uur op de hoofdlocatie, te weten Bosscheweg 67 te Drunen.

Aanmelden?
Voor deelname aan deze vorm van groepsbegeleiding dient er een geldige beschikking aanwezig te zijn. Twijfelt u, neem dan even contact met ons op, we kijken graag met u mee!
We hanteren een groepsgrootte van minimaal vier deelnemers. Bij minder deelnemers zijn wij genoodzaakt de betreffende groep te laten vervallen aangezien we dan niet groepsgewijs aan de resultaten kunnen werken.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op en vraag naar onze zorgcoördinator dagbesteding, Maaike Pelders of mail naar dagbesteding@amarezorg.nl

MELD JE METEEN AAN !

  Indicatie afgegeven in:

  Kies een activiteit:

  Amare SpelenderwijZ woensdagVoor de beschikbare data, klik hier29-09-2021 t/m 29-09-2021
  06-10-2021 t/m 06-10-2021
  13-10-2021 t/m 13-10-2021
  20-10-2021 t/m 20-10-2021
  27-10-2021 t/m 27-10-2021
  03-11-2021 t/m 03-11-2021
  10-11-2021 t/m 10-11-2021
  17-11-2021 t/m 17-11-2021
  24-11-2021 t/m 24-11-2021
  01-12-2021 t/m 01-12-2021
  08-12-2021 t/m 08-12-2021
  15-12-2021 t/m 15-12-2021
  22-12-2021 t/m 22-12-2021
  Amare SpelenderwijZ zaterdagVoor de beschikbare data, klik hier02-10-2021 t/m 02-10-2021
  09-10-2021 t/m 09-10-2021
  16-10-2021 t/m 16-10-2021
  23-10-2021 t/m 23-10-2021
  30-10-2021 t/m 30-10-2021
  06-11-2021 t/m 06-11-2021
  13-11-2021 t/m 13-11-2021
  20-11-2021 t/m 20-11-2021
  27-11-2021 t/m 27-11-2021
  04-12-2021 t/m 04-12-2021
  11-12-2021 t/m 11-12-2021
  18-12-2021 t/m 18-12-2021
  LOGEREN EXTRA 2021Voor de beschikbare data, klik hier01-10-2021 t/m 03-10-2021
  12-11-2021 t/m 14-11-2021
  17-12-2021 t/m 19-12-2021
  LOGEREN GROEP 2021Voor de beschikbare data, klik hier08-10-2021 t/m 10-10-2021
  05-11-2021 t/m 07-11-2021
  10-12-2021 t/m 12-12-2021
  LOGEREN GROEP 2022Voor de beschikbare data, klik hier14-01-2022 t/m 16-01-2022
  11-02-2022 t/m 13-02-2022
  11-03-2022 t/m 13-03-2022
  08-04-2022 t/m 10-04-2022
  13-05-2022 t/m 15-05-2022
  17-06-2022 t/m 19-06-2022
  Ouderavond BrainBlocks08-11-2021 t/m 08-11-2021

  Medicatie inname noodzakelijk tijdens deelname?

  Heeft u al eerder een medicatie formulier ingevuld via deze site voor deelname aan een activiteit?

  Zijn er sindsdien wijzigingen opgetreden in de medicatie die u nog niet aan ons heeft doorgegeven?

  Vult u svp. het medicatieformulier volledig in
  Medicatieformulier in te vullen door ouders/cliënt
  Zonder dit volledig ingevuld en ondertekend formulier kan er geen medicatie worden uitgereikt.

  Naam medicijn
  Dosering per gift:
  (mg/ml/druppels etc.)
  Tijdstip toediening:
  (ochtend, middag, avond)
  Wijze van toedienen:
  (oraal, rectaal)
  Waarvoor dient het medicijn:
  (bv. gedragsregulatie, angst etc.)
  Bijzonderheden:
  (bv. moeite met innemen)
  Overige info:
  (bv. , extra aandachtspunten)
  Nog een medicijn toevoegen

  De verpakking en bijsluiter heb ik meegeleverd:

  Naam ouder/verzorger:

  Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met de volgende punten:

  ✓ Deelname aan het logeerweekend en (de bijbehorende) activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.
  ✓ Gedragscodes en protocollen van Amare zijn en blijven ook tijdens het logeerweekend van toepassing

  Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met het aanreiken van medicatie door de medewerkers van Amare Zorg. Tevens verklaar ik dat de informatie op bovenstaand formulier naar waarheid is ingevuld.