Laden Activiteiten

Meedoen in de samenleving is niet altijd voor elk kind vanzelfsprekend. Daarom bieden wij een nieuwe innovatieve vorm van groepsbegeleiding aan, namelijk Amare SpelenderwijZ.

Hiermee willen we die kinderen, die net dat beetje extra begeleiding nodig hebben dan in het reguliere aanbod kan worden geboden vanwege bv. een ontwikkelingsachterstand, autisme, ADHD, gedragsproblematiek etc, een kleinschalige groepsbegeleiding aanbieden. Deze is vooral gericht op het activeren tot sociaal contact, spel, sport en ontwikkeling middels vooral buitenactiviteiten. Hiermee geven we ook gevolg aan de tendens dat kinderen weer kind moeten kunnen zijn en lekker moeten kunnen spelen zoals “vroeger”. Het uiteindelijk doel van deze groepsbegeleiding is dat kinderen zich staande kunnen houden zonder extra ondersteuning van Amare binnen een reguliere BSO, sportclub of scouting, en voldoende adequate aansluiting kan vinden met leeftijdsgenoten in hun eigen omgeving.

In eerste instantie richten we ons met het opstarten op kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar vanuit de gemeente Heusden en Waalwijk. Mocht deze pilot succesvol blijken dan gaan we de groep uitbreiden naar jongeren tussen 12 en 16 jaar.

Waar en wanneer?
Deze groepsbegeleiding zal vooralsnog alleen plaats vinden op woensdagmiddag van 14:00 – 17:30 uur  op locatie Sportpark RKDVC Drunen
Zaterdagochtend van 10:00 – 13:00 uur op de hoofdlocatie van Amare, Bosscheweg 67 te Drunen.

Aanmelden?
Voor deelname aan deze vorm van groepsbegeleiding dient er een geldige beschikking aanwezig te zijn. Twijfelt u, neem dan even contact met ons op, we kijken graag met u mee.
We hanteren een groepsgrootte van minimaal vier deelnemers. Bij minder deelnemers zijn wij genoodzaakt de betreffende groep te laten vervallen aangezien we dan niet groepsgewijs aan de resultaten kunnen werken. LET OP, VIA DIT FORMULIER MELDT U ZICH AAN VOOR DE ZATERDAG.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op en vraag naar onze zorgcoördinator dagbesteding, Rosemarijn Nieuwkoop of mail naar dagbesteding@amarezorg.nl

MELD JE METEEN AAN !

Indicatie afgegeven in:

Kies een activiteit:

Amare SpelenderwijZ woensdagVoor de beschikbare data, klik hier16-06-2021 t/m 16-06-2021
23-06-2021 t/m 23-06-2021
30-06-2021 t/m 30-06-2021
07-07-2021 t/m 07-07-2021
14-07-2021 t/m 14-07-2021
21-07-2021 t/m 21-07-2021
Amare SpelenderwijZ zaterdagVoor de beschikbare data, klik hier19-06-2021 t/m 19-06-2021
26-06-2021 t/m 26-06-2021
03-07-2021 t/m 03-07-2021
10-07-2021 t/m 10-07-2021
17-07-2021 t/m 17-07-2021
LOGEREN EXTRA 2021Voor de beschikbare data, klik hier18-06-2021 t/m 20-06-2021
02-07-2021 t/m 04-07-2021
27-08-2021 t/m 29-08-2021
17-09-2021 t/m 19-09-2021
01-10-2021 t/m 03-10-2021
12-11-2021 t/m 14-11-2021
17-12-2021 t/m 19-12-2021
LOGEREN GROEP 2021Voor de beschikbare data, klik hier03-09-2021 t/m 05-09-2021
08-10-2021 t/m 10-10-2021
05-11-2021 t/m 07-11-2021
10-12-2021 t/m 12-12-2021

Medicatie inname noodzakelijk tijdens deelname?

Heeft u al eerder een medicatie formulier ingevuld via deze site voor deelname aan een activiteit?

Zijn er sindsdien wijzigingen opgetreden in de medicatie die u nog niet aan ons heeft doorgegeven?

Vult u svp. het medicatieformulier volledig in
Medicatieformulier in te vullen door ouders/cliënt
Zonder dit volledig ingevuld en ondertekend formulier kan er geen medicatie worden uitgereikt.

Naam medicijn
Dosering per gift:
(mg/ml/druppels etc.)
Tijdstip toediening:
(ochtend, middag, avond)
Wijze van toedienen:
(oraal, rectaal)
Waarvoor dient het medicijn:
(bv. gedragsregulatie, angst etc.)
Bijzonderheden:
(bv. moeite met innemen)
Overige info:
(bv. , extra aandachtspunten)
Nog een medicijn toevoegen

De verpakking en bijsluiter heb ik meegeleverd:

Naam ouder/verzorger:

Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met de volgende punten:

✓ Deelname aan het logeerweekend en (de bijbehorende) activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.
✓ Gedragscodes en protocollen van Amare zijn en blijven ook tijdens het logeerweekend van toepassing

Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met het aanreiken van medicatie door de medewerkers van Amare Zorg. Tevens verklaar ik dat de informatie op bovenstaand formulier naar waarheid is ingevuld.